СБНУ

4.клас 2023 / 2024г.
Поканени за финалния кръг са:
50 точки - Бояна(3), Ивон(3), Калоян(3), Константин(3),
Кристина(5), Маргарита(4), Николай(4), Пламена(2),
Пламенна(3), София(5), Стела(2)
 
Аз и буквите
50 точки - Бояна, Ивон, Кристина,
Маргарита, Николай, Пламенна, София
46 точки - Калоян
 
Аз общувам с Европа
50 точки - Бояна, Ивон, Калоян, Константин,
Кристина, Маргарита, Николай,
Пламена Илиева, София
48 точки - Александър
47 точки - Пламенна
 
Аз и числата
50 точки - Бояна, Ивон, Константин,
Кристина, Маргарита, Надя, 
Пламенна, Стела
48 точки - Калоян, Никола, Николай, София
 
Аз, природата и светът
50 точки - Калоян, Пламенна, София
 
Аз и знанието
50 точки - Калоян, Кристина,
Николай, София
 
Аз рисувам
50 точки -  Калоян, Константин,
Кристина, Маргарита, Николай,
Пламенна Шишкова, София, Стела
 
3. клас - 2022 / 2023г.
Финален кръг
 50 точки - Бояна, Йоана, Калоян, 
Кристина, Надя, Николай, Пламена, Самуил, София, Стела
48 - Константин
 
Аз общувам с Европа
50 точки - Александър, Кристина, Маргарита, Марко, Самуил
48 точки - Калоян
46 точки - Иван Иванов
 
Аз и буквите
50 точки - Калоян, Кристина, Никола,
Николай, Самуил, София, Стела
48точки - Иван Иванов
 
Аз и числата
50 точки - Бояна, Йоана, Константин, Кристина, 
Маргарита, Надя, Пламена, Самуил,
София, Стела
47 точки - Иван Иванов
 
Аз, природата и светът
50 точки - Бояна, Кристина, Самуил, София
 
Аз и знанието
50 точки - Ваяна, Иван Иванов, Ивон,
 Йоана, Калоян, Кристина, Маргарита, 
Надя, Николай, Пламена, Самуил, София, Стела
 
Аз рисувам
Ваяна, Иван Иванов, Йоана,
Надя, Николай Дженков,
Калоян, Константин, София
 
 
 
2 клас - 2021 / 2022г.
Национален финален кръг
50 точки - Бояна, Калоян, София
46 точки - Йоана
45 точки - Самуил
42 точки - Ваяна, Кристина
41 - Иван Иванов, Ивон, Николай Дженков
40 точки - Константин, Пламена
 
Аз общувам с Европа
50 точки - Бояна, Ваяна,
Иван Иванов, Калоян, 
Константин, Кристина, Маргарита,
Патрик, Пламена, София
 
Аз и буквите
50 точки - Ваяна, Иван Иванов, 
Калоян, Константин, Кристина, 
Маргарита, Ники Дженков,
Пламена, София
 
 
Аз и числата
50 точки - Бояна, Ваяна,
Иван Иванов, Ивон,
Йоана, Николай
48 точки - Калоян
 
Аз, природата и светът
50 точки - Ваяна, Иван Иванов,
Йоана, Калоян, Константин,
Никола, Николай, Патрик, 
Пламена, София
 
Аз и знанието
50 точки - Ваяна, Иван Иванов,
Ивон, Кристина, Маргарита,
Николай, Патрик,
Пламена, София
 
Аз рисувам
50 точки - Ваяна, Иван Иванов,
Иван Тотев, Ивон, Йоана,
Надя, Самуил
47 точки - Калоян
 
1 клас - 2020 / 2021г.
Финален кръг
Златен медал - Бояна, Ваяна, Иван Иванов,
Ивон, Йоана, Калоян, Константин, Кристина,
Лорина, Надя, Николай
Сребърен медал - Самуил
 
Аз и буквите
50 точки - Ваяна, Йоана, Калоян, 
Константин, Кристина, Николай, София
48т. - Иван Иванов, Лорина
46т. - Ивон
 
 
Аз и числата
50 точки - Бояна, Ваяна, Иван Иванов,
Иван Тотев, Ивон, Йоана, Калоян, 
Кристина, Лорина, Маргарита,
Надя, Николай, Пламена, Самуил
47т. - Патрик
 
Аз, природата и светът
50 точки - Надя, Патрик, Николай, 
Иван Иванов, Ивон, Йоана, Кристина,
Ваяна, Лорина
 
Аз и знанието
50т. - Ваяна
48т. - Калоян
44т. - Лорина
43т. - Патрик, Самуил
38т. - Иван Иванов
 
Аз рисувам
50 точки  - Бояна, Ваяна, 
Иван Иванов, Ивон, 
Константин, Лорейн, Лорина,
Надя, Николай, Самуил
48 точки - Йоана, Калоян
47 точки - Никола, Стела
 
Успех и в следващите състезания!