Четвърти клас

Учебен план за 4.клас 2023/2024 учебна година

Задължителна подготовка - часове седмично

1.Български език и литература - 7 часа

Български език  - 2 часа

Създаване на текст - 1,5 часа

Литература - 3 часа

Извънкласно четене - 0,5 часа

2.Английски език - 3 часа - г-жа Катя Христакиева

3.Математика - 4 часа

4.Човекът и обществото - 1 час

5.Човекът и природата - 2 часа

6.Музика - 1,5 часа

I срок - 2 часа седмично

II срок - 1 час седмично

7.Изобразително изкуство - 1,5 часа 

I срок - 1 час седмично

II срок - 2 часа седмично

8.Технологии и предприемачество - 1 час

9.Компютърно моделиране - 1 час - г-жа Тодорка Дончева

10.Физическо възпитание и спорт - 2,5 часа - г-н Стоян Иванов

I срок - 3 часа

II срок - 2 часа

Час на класа - 1 час

Физическо възпитание и спорт - модул - 1 час - Йорданка Лесева

Избираема учебна подготовка  - 2,5 часа

1.Български език и литература - 1 часа

2.Математика - 1,5 часа

I срок - 1 час

II срок - 2 часа

 

Начало на учебната година - 15.09.2023г., петък

Край на учебната година - 14.06.2024г., петък

Връчване на свидетелствата за завършен етап от обучението - 17.06.2024г., понеделник

 

НВО 

Български език и литература

Математика