Втори клас

Учебен предмет - часове седмично
Български език и литература  - 7ч.
Английски език - 2ч.
Математика - 3,5ч.
Родинознание - 1ч.
Музика - 2ч.
Изобразително изкуство - 1,5ч.
Технологии и предприемачество - 1ч.
Физическо възпитание и спорт - 2ч.
Час на класа - 1ч.
Час за спортни дейности - лека атлетика - 1ч.
Избираемите учебни часове (ИУЧ) - 3 часа по норматив във втори клас, разпределени както следва:
      Български език и литература - 2 часа
      Математика - 1 час