Предстоящи конкурси

"Знам и мога" - интердисциплинарна олимпиада за ученици от 4.клас
общински кръг - 20.01.2024г.
областен кръг - 24.02.2024г., начало 9ч.
национален кръг - 12.04. - 13.04.2024г.
 
Олимпиада по математика
общински кръг - до 10.12.2014г.
областен кръг - 11.02.2024г., начало 9ч.
национален кръг - 12.04. - 15.04.2024г.
 
Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас - 30.03.2024 г.
 
Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ -  08.06.2024 г.

 

https://www.sbnu.org/kalendar/

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-69/26.04.2021 г./ през учебната 2022/2023 г. за шестнадесета поредна година ще се проведе Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас. Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

Състезания Дата на подаване на заявки Дата на получаване на материали Дата на провеждане Обявяване на резултати  и получаване на грамоти
“Аз рисувам” 27.09.-10.10.2023 г. 11.10.-18.10.2023 г. 19.10.2023 г. 15.11.2023 г.
“Аз и знанието” 18.10.- 07.11.2023 г. 09.11.-15.11.2023 г. 21.11.2023 г. 18.12.2023 г.
“Аз, природата и светът” 15.11.-30.11.2023 г. 01.12.-12.12.2023 г. 14.12.2023 г. 12.01.2024 г.
“Аз и числата” 04.01.-12.01.2024 г. 15.01.-23.01.2024 г. 25.01.2024 г. 23.02.2024 г.
“Аз общувам с Европа” 01.02.-12.02.2024 г. 14.02.-20.02.2024 г. 22.02.2024 г. 15.03.2024 г.
“Аз и буквите” 23.02.-11.03.2024 г. 13.03.-19.03.2024 г. 21.03.2024 г. 15.04.2024 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени в Резултати

22.04.- 26.04.2024 г. 30.04.2024 г. 15.05.2024 г.
       

РЕГЛАМЕНТ:
● Заявки за участие се подават по обявения график на оторизирания представител за областта, а за гр. София на e-mail: sbnu_sofia@abv.bg или от 10.00 ч. до 16.00 ч. на следните телефони: 02/943 43 02, 0882 277 171, 0888 959 620.

● Материалите за състезанието се подготвят за изпращане при спазване на всички противоепидемични мерки.

● Материалите за състезанията се получават от представителите по области, а за град София се изпращат с куриер на адреса на училището.

● Такса участие – 7.00 лв. на ученик /с ДДС/ за всяко състезание, като 1.00 лв. от участник е в полза на училището. Близнаците плащат по половин такса.

● Таксата на платилите, но неучаствали в състезанието, се връща.

● Националното финално състезание е без такса участие.

● Състезанието се провежда във всяко училище, заявило участие. Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.

● Резултатите се обявяват на www.sbnu.org.

● Участниците получават грамота.

● Времетраене – “Аз рисувам” и Национално финално състезание – един астрономически час. Останалите състезания – един учебен час.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезанието “Аз рисувам” ще се проведе по една от следните теми:
“Моето училище”, “Вълшебната планина”, “Играем заедно”.

Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище. Участниците трябва да носят материалите, с които ще рисуват, без рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.

Състезанието „Аз общувам с Европа“ е по избор по един от трите езика: английски, немски или руски.

НАГРАЖДАВАНЕ:
За всяко състезание участниците получават грамота.
В Национално финално състезание участниците се награждават с грамота и медал:

 • със златен медал и грамота „Победител“ получилите 50 точки
 • със сребърен медал и грамота за участие получилите под 50 точки
 • със златен медал и грамота „Победител“ получилите 50 точки във всички състезания, предхождащи Национално финално състезание.
 
19 март 2020 г.
 
Европейско Кенгуру е най-масовото международно математическо състезание. Във всяка страна, ЕК се провежда на родния език, някои от задачите в състезателните теми са общи, а други са характерни само за съответната страна. Европейско Кенгуру е състезание с интересни логически задачи, които не изискват сложни сметки или описания, а тестват логиката на учениците.
Актуален регламент на състезанието:
• група 0 - за ученици от 1 клас
• група 1 - за ученици от 2 клас
• група 2 - за ученици от 3 клас
• група 3 - за ученици от 5 и 6 клас
• група 4 - за ученици от 7 и 8 клас
• група 5 - за ученици от 9 и 10 клас
• група 6 - за ученици от 11 и 12 клас
• група 7 - за студенти
Задачите за всички групи са 26. Първите 24 ще са с избираем отговор, а последните две - с кратък свободен числов отговор.
Първите 10 задачи ще се оценяват с по 3 точки, от 11-та до 20-та с 4 точки, а последните 6 задачи - с 5 точки. Тоест, общия максимален брой точки за всяка възрастова група ще е 100.
Времетраене за всички групи - 90 минути.
Състезанието е отворено за всички ученици. Достатъчни са средни математически възможности.
За 4-ти клас, състезанието се провежда от друг организатор - МОН и служи като критерий за прием в математически гимназии след завършен 4-ти клас.
 
20 април 2019 г.
 
Великденското математическо състезание е за ученици от 1 до 12 клас. Времето за решение на темите със задачи за ученици от 1 и 2 клас е 90 минути, а за всички по-горни класове - 120 минути. Темите са съставени от 15 задачи с избираем отговор. Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни, като първите 3 са цифри, а последният - Друг Отговор. Посочването на Друг Отговор се приема за вярно само ако допълнително е записан и верен резултат.
Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 1 точка, от 4 до 6 с по 3 точки, от 7 до 9 с по 5 точки, от 10 до 12 с по 7 точки и от 13 до 15 с по 9 точки.
Задачите за 7 клас са в модифициран формат, съвпадащ с този на НВО след 7 клас. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни, за задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA, а задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки за 7 клас е 100.
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

На основание Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката /изх. № 1103-127/29.05.2019 г./ през учебната 2019/2020 г. за тринадесета поредна година ще се проведе
Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

 

Състезания Дата на подаване на заявки за състезанието Дата на получаване на материали за състезанието Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз и знанието" 30.09.-10.10.2019 г. 15.10.-22.10.2019 г. 23.10.2019 г.  12.11.2019 г.
"Аз рисувам" 21.10. – 07.11.2019 г. 11.11.-18.11.2019 г. 19.11.2019 г.  09.12.2019 г.
„Аз, природата и светът”  18.11.-05.12.2019 г.  09.12. – 16.12.2019 г. 17.12.2019 г. 06.01.2020 г.
„Аз и числата” 06.01.-16.01.2020 г.  22.01.-29.01.2020 г. 30.01.2020 г. 25.02.2020 г.
„Аз общувам с Европа”  03.02.-13.02.2020 г. 18.02.-25.02.2020 г.  26.02.2020 г.  16.03.2020 г.
„Аз и буквите”  27.02. – 12.03.2020 г.  17.03.-23.03.2020 г.  24.03.2020 г.  13.04.2020 г.
Национално финално състезание

Имената на участниците ще бъдат обявени на сайта на СБНУ – www.sbnu.org

21.04.-28.04.2020 г.  29.04.2020 г. 18.05.2020 г.

•    Заявки  за  участие  се подават по обявения график на оторизирания представител за областта, а за гр. София  от 10.00 ч. до 16.00 ч. на следните телефони:
02/943 43 02
+ 359 882 277 171
+ 359 888 959 620
+ 359 878 959 620
•    Материалите  за  състезанията  се получават от представителите по области, а за град София се изпращат с куриер на адреса на училището.
•    Такса участие  –  6.00 лв. на ученик  /с ДДС/ за всяко състезание, като  1.00 лв. от участник е в полза на училището. Близнаците плащат по половин такса.
•    Таксата на платилите, но неучаствали в състезанието, се връща.
•    Националното финално състезание е без такса участие.
•    Състезанието  се  провежда  във  всяко  училище, заявило  участие.  Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.
•    Резултатите се обявяват на www.sbnu.org.
•    Участниците получават грамота.
•    Времетраене – „Аз рисувам“ и Национално финално състезание - един астрономически час. Останалите състезания – един учебен час.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Състезание „Аз и знанието“ - съдържанието на тестовете и необходимите знания за него можете да видите на сайта на СБНУ www.sbnu.org, секция „Календар“, след графика за настоящата учебна година.

Състезанието „Аз рисувам” ще се проведе по една от следните теми:
•    „Аз обичам цветята”
•    „Аз обичам водата”
•    „Аз обичам поляните, горите и планините”
Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище.
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.

Състезанието „Аз общувам с Европа“ е по избор по един от петте езика: английски, френски, немски, испански или руски.
Използването на уебсайта е съобразено изцяло с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламент), влизащ в сила на 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 

Съдържание на тестовете

 

„Аз и знанието“

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебно съдържание от предишния клас (за 1.клас от подготвителна група).и имат следните теми:

 • Дорисувай или прерисувай.
 • Технологии и предприемачество (за 1.клас Конструиране и технологии).
 • Безопасност на движението.
 • Опазване на природата.
 • Грижа за животните.
 • Етикет и добро поведение.
 • Открий разликите.

Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз, природата и светът”

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети:
Околен свят - 1 и 2 кл., Човекът и природата - 3 и 4 кл., Човекът и обществото - 3 и 4 кл.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз и буквите” Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Български език и литература - двукомпонентен учебен предмет, който включва знания по граматика на родния език и знания по българска и световна литература.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.
„Аз и числата”

Тестът включва задачи от учебното съдържание по Математика, достъпни за всички ученици и подходящи за самостоятелна работа.
Има и логически, до отговора на които децата могат да стигнат самостоятелно.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.

„Аз общувам с Европа” Тестът включва забавни задачи и въпроси с отворен и затворен тип отговори.
Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски, Френски, Немски, Испански и Руски език за 2, 3 и 4 клас.
В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.
Национално финално състезание

Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори от тематичните области на всички проведени състезания по класове, без състезанията по чужд език.

Тестовите въпроси са ориентирани към комплексните знания на учениците, в съответствие с изучавания учебен материал.

 


Тестовете се състоят от определен брой задачи за всеки клас по съответния учебен предмет. Всеки въпрос се оценява по трудност със съответен брой точки. Общият максимален брой точки за всеки тест е 50.
Съдържанието на тестовете е върху изучен материал към момента на провеждане на състезанието.
За да се постигне успех, трябва:

 • Да се трупат знания;
 • Да се проявява самостоятелност и инициативност;
 • Да се мисли логически;
 • Да се чете с разбиране;
 • Да се придобие функционална грамотност.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ ПО БЕЛ:

 • Комуникативна ситуация - думи за вежливост, интонация, тема, разказ, изказване на мнение, отговаряне на въпроси, задаване на въпроси;
 • Тескт, изречение, дума, сричка, звук, пряка и непряка реч, диалог, видове изречения;
 • Синоними, антоними, сродни думи, форми на думата;
 • Части на речта - граматични категории, правопис, пълен и кратък член;
 • Пунктуация;
 • Основни литературни жанрове в начален етап - приказка, разказ, стихотворение, гатанка, пословица и поговорка, басня, народна песен, повест, роман, легенда;
 • Български и чужди автори и произведения - образци на литературата за деца.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА:

 • Редица на естествените числа и сравняване;
 • Събиране, изваждане, умножение, деление;
 • Намиране на неизвестно;
 • Ред на действията;
 • Решаване на текстови задачи – алгоритъм;
 • Мерни единици;
 • Геометрични фигури – лице и обиколка, градус;
 • Решаване на геометрични задачи.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ ПО ОКОЛЕН СВЯТ, ЧО И ЧП:

 • България е моята родина – страна член на ЕС, столица, национални символи - знаме, герб, химн;
 • Роден край, селище, род, семейство, училище, език, религия, празници - официални, национални, битови;
 • Култура;
 • Техника  и технологии;
 • Природа, сезони, труда на хората;
 • Географско положение, географска карта - планини, реки, море, граници;
 • Създаване на българската държава;
 • Българско Средновековие и Възраждане;
 • Народ и нация;
 • ЕС, ЮНЕСКО, НАТО, ООН;
 • Тяло и вещество;
 • Температура, агрегатни състояния, кръговрат;
 • Енергия и сила;
 • Слънце, Земя, планети;
 • Растения и животни;
 • Човек – тяло, здраве;
 • Екология.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК:

 • Овладяване на основни знания, умения и отношения;
 • Изграждането на комуникативни компетентности на ученика;
 • В края на 4. клас - завършване на ниво А1 по Общата европейска езикова рамка;
 • Повторяемост за постепенно разширяване и задълбочаване на знанията, уменията и компетентностите;
 • Слушане, четене, говорене и писане на съответния език.

НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ ПО РИСУВАНЕ:

 • Разграничава топли и студени цветове.
 • Познава и прилага различни изобразителни технологии.
 • Изобразява по наблюдение и впечатления архитектурни елементи на различни видове   обществени сгради.
 • Изобразява обекти с различни локални цветове.
 • Изразява чрез изобразителна дейност свои впечатления.
 • Разпознава колаж от мозайка, макет и картина.
 • Познава пропорциите на човешкото тяло.