Начало на учебния ден - 8 часа

Понеделник, 27.05.2024г. - 10ч. - 11ч. - НВО Български език

1.Български език - Помагало "Тестови задачи НВО", малка тетрадка с широк ред. 

2.Четене - Учебник, стр., УТ - стр., малка тетрадка. Д.р. Прочети два пъти текста на стр..

3.Математика ИУЧ - Помагало "Тестови задачи НВО", малка тетрадка. Д.р. Пререши задачите от часа.

https://www.youtube.com/watch?v=ijnQLbUN1kI

4.Математика - Учебник, стр., УТ№2 - стр., тетрадка за работа в клас. 

5.Музика

https://www.youtube.com/watch?v=oRujzaxIAY4

6.Час на класа

Вторник, 28.05.2024г. - НВО - Математика - 10 -11ч. Моля донеси си линия, правоъгълен триъгълник, транспортир, пергел.

1.Математика - Учебник, стр., УТ№2 - стр., тетрадка за работа в клас. 

2.Четене - Читанка, стр., УТ, стр., малка тетрадка по четене.Д.р. Прочети два пъти текста на стр.. ТУЗ . стр.116 - 117.

3.Човекът и природата - Учебник, стр.122, УТ, стр.67, малка тетрадка.Д.р. Чети урока по точки. Чети всяка точка по три пъти - стр.122.

4.Физическо възпитание и спорт - час с г-н Баев

5.Компютърно моделиране - час с г-жа Т. Дончева - Учебник, УТ.

6.Английски език - час с г-жа К. Христакиева -  Учебник, УТ, малка тетрадка с широк ред.

Сряда, 22.05.2024г.

1.Математика - Учебник - стр., УТ№2 - стр., тетрадка за работа в клас. Д.р. Сборник - стр.134. УТ№2, стр.. Напиши таблицата с 39.

2.Човекът и обществото - Учебник,стр.44-45 , УТ,стр.27. Д.р. Прочети урока три пъти.

3.Английски език

4.Български език -   Помагало "Тестови задачи НВО", малка тетрадка с широк ред. Д.р. ТУЗ (Тренировъчни упражнения и задачи за проверка) - стр.118  -119.

5.Изобразително изкуство

6.Изобразително изкуство

Четвъртък, 23.05.2024г. - Спортен празник - 9,30 - 12ч.

9,30ч. - Приветствие на Директора в двора на училището

10 - 10,30ч. - Зумба

10,45 - 11,40ч. - Срещи по футбол и народна топка в затревеното корито на р.Тунджа

11,40 - 12ч. - връщане в училищния двор. Край на учебния ден.

1.Човекът и природата - Учебник - стр., УТ - стр.. Д.р. Прочети три пъти урока от учебника и УТ.

2.Математика - Учебник - стр., УТ№2 - стр., тетрадка за работа в клас. Д.р. Сборник - стр.131, УТ№2 - стр.. Напиши таблицата със 74.

3.Физическо възпитание и спорт

4.Български език -  Помагало "Тестови задачи НВО", малка тетрадка с широк ред. Д.р. ТУЗ (Тренировъчни упражнения и задачи за проверка) - стр.97; 114 - 115.

5.Четене - Учебник, стр..УТ, стр.. Д.р. Прочети два пъти текстовете на стр..

6.Час за спортни дейности

Петък, 24.05.2024г. - неучебен, неприсъствен ден

1.Математика ИУЧ - Сборник "Тестови задачи", стр.. Д.р. Сборник, стр.130. УТ№2, стр..

2.Английски език

3.Български език ИУЧ - Проверка знанията на ученика. Тестови задачи, стр.. Д.р. Помагало ТУЗ, стр.98.

4.Технологии и предприемачество

5.Четене - Учебник, стр., УТ - , малка тетрадка.